GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hotel & Restaurant Slunce s.r.o., Masarykovo náměstí 155,  Uherské Hradiště PSČ 686 01,  
IČ 28294645  DIČ  CZ28294645 jakožto správce osobních údajů  tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”), informuje, že zpracovává osobní údaje o subjektech údajů (host, objednatel, apod.) získané přímo od subjektu údajů či z rezervačních systémů (internetové rezervační portály apod.) k následujícím účelům :

 

a)    za účelem rezervování a zajištění pobytu identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti, doba pobytu), které jsou vedeny v knize hostů a v informačním systému správce a v případě cizích státních příslušníku mohou být poskytnuty cizinecké policii; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy

 

b)    za účelem vystavování účetních a daňových dokladů při plnění zákonných povinností správce identifikační údaje   (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, sídlo, IČ, DIČ), které jsou vedeny v informačním systému správce ; osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem po dobu stanovenou právními předpisy

 

c)    za účelem ochrany majetku správce a bezpečí osob obrazový záznam z kamerového systému, který je veden v informačním systému správce; osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem po dobu nezbytně nutnou stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů

 

Poučení subjektu údajů :

Subjekt údajů má právo požadovat od správce informaci o to, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Kontaktní osoba správce :

Marcela Bakalíková,  e-mail: bakalikova@hotelslunce.cz

 


 

SOUHLAS SE ZPRACOVNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů (host, objednatel, apod.) poskytuje správci osobních údajů, společnosti
Hotel & Restaurant Slunce s.r.o., Masarykovo náměstí 155,  Uherské Hradiště PSČ 686 01,  
IČ 28294645  DIČ  CZ28294645  v souladu s ustanovením čl. 6-9  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”),  souhlas ke zpracování osobních údajů získaných přímo od subjektu údajů či z rezervačních systémů (internetové rezervační portály apod.) k následujícím účelům :

 

a)    za účelem rezervování a zajištění pobytu identifikační údaje v hotelu nad rámec povinných identifikačních údajů též telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy  v informačním systému správce  a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

 

b)    za účelem nabídky a pořádání akcí správce, marketingu, zařazení do věrnostního programu jméno, příjmení,   telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy  v informačním systému správce  a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

 

c)    za účelem prezentace správce na webových stránkách, reklamních a informačních materiálech fotografie pořízené při užívání hotelu, které budou uloženy  v informačním systému správce  a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

 

Poučení subjektu údajů :

Subjekt údajů má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat,  požadovat od správce informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Kontaktní osoba správce :

Marcela Bakalíková,  e-mail: bakalikova@hotelslunce.cz


© Copyright 2014 - Hotel Slunce - Uherské hradiště